Акашови Записи

А също други курсове и специални събития от Атина

АЗ СЪМ
 Както горе така и долу

КАКВО СА АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ

ПАМЕТТА НА ВСЕЛЕНАТА

КУРС-ПОСВЕЩЕНИЕ ПО АКАШОВИ ЗАПИСИ

Този курс е резултат от искреното ни и дълбоко намерение да разпръскваме светлина и изцеление по света. Завършили са го стотици хора, най-младият на 10 години, най-възрастният – на 78. Популярността му се дължи на това, че хармонира с потребностите на времето за директен контакт с Божественото и, разбира се, на начина по който е поднесен.

Работейки с Акашовите записи, имаме възможността да се свържем с Божествената вибрация на това измерение и да се потопим в атмосферата на приемане и любов, която създават ангелските същества с присъствието си. В тази фина и все пак силна среда можем директно да получим информация, напътствия и вдъхновение относно въпроси, които ни интересуват, за да се изцелим и растем.

Можем да кажем без никакво съмнение, че способността да влизаме в Акашовите записи е най-големия дар, който някога сме получавали по пътя си към духовното проникновение и развитие. Този дар е за всички, които са готови да го приемат. Курсът е един от начините да откликнем на зова на времето да съединим земята и небето. Посвещението в Акашовите записи винаги активно е ръководено от ангелите и учителите според нуждите на всяка група.

КАКВО СА АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ

“Акаша” е санскритска дума, която означава Изначално вещество, Това, от Което е изградено цялото Творение. “Акаша” е също Божествената любов, Божествената звукова и светлинна вибрация.

Акашовите записи се споменават в Стария завет на Библията като Книга на живота или Книга на паметта.

Те са знанието за миналото, настоящето и възможното развитие на бъдещето. Те са енергийното поле, което съдържа цялата история на всяко същество от възникването на Творението, полето, което ни свързва. Наричат се Акашови, защото са съставени от Акаша, а се наричат записи, защото функцията им е да записват всяка жизнена опитност.

Акашовите записи са много повече от склад със спомени – те са действени, тъй като оказват огромно влияние върху всекидневието, взаимоотношенията, чувствата и вярванията ни, и потенциалните реалии, които привличаме.

Те са измерение на любов, в което получаваме яснота и мъдрост с помощта на Господарите на записите и Силите на Светлината, за да напредваме в живота си с лекота и благодат.

ЗАЩО ДА ВЛИЗАМЕ В АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ

Много са причините, поради които бихме могли да искаме да влезем в Акашовите записи: търсене на отговор, преследване на истината, нужда от напътствие, желание да намерим сила за житейски преходи, необходимост да се освободим от ограничения, шаблони и вярвания, копнеж да се свържем с целта на душата си. Чрез тях можем да работим върху личното си изцеление за освобождаване от рани и болки от този живот или минали животи, които ни пречат да изявим своето великолепие. Господарите на Записите, ангелите и възнеслите се учители ни насочват към корена на болката ни по един чудесен, лишен от осъждане начин. Получаваме наставления как да си върнем властта над себе си, за да живеем в партньорство и съ-авторство с Бога.

Посвещението ви дава също способността да отваряте и разчитате записите на други хора (само с изричното им разрешение), така че те да могат да извлекат полза от тази висша форма на общуване по начин, естествен и възможен за тях.

ВЛИЗАНЕ В АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ

Използваме свещена молитва за получаване достъп до Акашовите записи, която е била дадена от Духа и която служи за ключ към тази сфера. След като влезем в записите, биваме ръководени от Съществата от Светлина (господарите на записите, ангелите, учителите), за да получим информацията, която е най-необходима и подходяща за нас в отговор на въпросите ни. Общуването с Акашовите записи ни помага не само да получим отговори, но също да приемем и директно просветляване и изцеление, които излъчват Господарите на Акаша под форма на фина, но мощна енергия.

Ето някои области, от които можете да извеждате въпросите си:
– Духовно развитие
– Взаимоотношения с близки хора
– Освобождаване от повтарящи се мисли, емоции и модели на поведение
– Какъв е урокът, който се съдържа в дадена проблемна ситуация
– Причините за лошо здраве
– Мисията в живота

Когато започнете да получавате отговори ще откриете, че възникват нови и нови области, които ви интересуват. Така превръщате Акашовите записи в част от живота и духовния си път.

КУРС-ПОСВЕЩЕНИЕ

През двата дни на курса ще участвате в различни настройвания под форма на медитации, упражнения за самоосъзнаване, хармонизиране на чакрите, настройване с божествен звук, с танц. Целта на тези упражнения е да се настроите към фината вибрация на Акашовите записи. Основна част от курса са практиките за отваряне на собствените записи и тези на други хора (винаги само с изричното им позволение). Мигът на влизането в контакт идва в най-подходящия момент за всеки и се осъществява с активното съдействие на присъстващите висши същества. Над 90% от участниците съумяват да осъществят контакт и да получат послания под различна форма – текст, образи, символи, цветове, музика и др. Това е началото на вълнуващо приключение, което може да продължи колкото желаете. Акашовите записи са измерение без начало и край, в което откриваме собствената си безначална и безкрайна същност.

НИВА

Завършилите курса-посвещение могат да продължат с майсторските нива.
*Второ ниво се дели на две части – “Разпознаване на енергиите” и “Работа с 12 архангели”, като всяка от тях представлява двудневен курс.
*Трето ниво е за онези, които са превърнали Акашовите записи в начин на живот. То им дава възможност да открият своята “специалност” в работата с тях и като кулминация на този контакт да се слеят с архангела, към чиято енергийна линия принадлежат. Така те преоткриват един от аспектите на Божествения си Аз и правят крачка към своята универсалност.

Завършилите трето ниво получават диплома за майсторство и са поканени да участват в преподаването на курсовете или да водят собствени курсове по Акашови записи.

4-то ниво на курса по Акашови записи „Божествената Алхимия

B това свещено пространство, което заедно ще създадем, ще можем да разкрием този вътрешен АЗ, който има пълна яснота, който черпи познание от сърцето, който материализира на физическо ниво с лекота и благодат, този, който владее телепатията и телепортацията. Ще направим няколко нови активации : „Дъхът на Алхимика”, „Създаване на свещени символи”,  „Създаване на паралелни  реалности тук и сега” и др., дадени ни от Учителя Мерлин, Арктурианците, Архангел Метатрон и други Учители.

Skype

НОВО Skype Курсове

Всички курсове* и консултации могат да се проведат и по Skype, така че няма нужда да пътувате.
Курса може да бъде проведен индивидуално, така ще имате пълното внимание на Атина :-)
За записване: 0889112261 Атина Санториниу.

*. Важи за Акашови записи от 1-во до 3-то ниво.

ДРУГИ КУРСОВЕ

А СЪЩО ЛИЧНИ КОНСУЛАТЦИИ И СЕАНСИ

МАТРИЦА ЕНЕРГЕТИКА 

Матричната енергетика е цялостна система на лечение, грижа за себе си и трансформация. Това е феномен, който може да се предава и преподава. Този феномен оказва физически ефект, който може да се наблюдава по всяко време. Както начинаещите, така и опитни практикуващи в сферата на здравеопазването могат да работят с този метод и да го използват  за да постигнат промяна – без чакане и без изразходване на енергия. Всеки може да изучи това умение и да практикува Матричната енергетика.

Тя е базирана на Вълната на Нулевата точка, която е по-скоро Висше съзнание отколкото енергия. Това е вибрацията на Извора, който е дал началото на всичко и продължава да създава във всеки един момент. Ние съхраняваме това съзнание/енергия  вътре в нас, тъй като то е част от нашата същност.   Точно за това не е чудно, че участието в един курс, свързан с  усвояване на методите на Матричната енергетика, е достатъчно да активира  нейната сила, давайки ни възможност да я използваме в нашето всекидневие по един чудотворен начин, използвайки възможността дори и да пътуваме назад във времето и да придобием достъп до други измерения.

Използването на Матричната енергетика започва с нежно докосване и фокусирано намерение, чрез което се постига и изгражда едно ново изпълнено с радост  състояние на духа, което води до съществени промени в живота. Това съществуващо ново средство, може да бъде използвано за лечение,  трансформиране и създаване на нови възможности. Това е тясно свързано с трансформирането на вашите вярвания и разбирания относно лечението, болестите и структурата на самата реалност.

Матричната енергетика понякога се проявява, като магия но всъщност е базирана на законите на фината енергия, на концепцията и законите на Квантовата физика , Теорията на струните (Стивън Хокинг) и Теорията на морфичния резонанс на Рупърт Шелдрейк.  Когато се прилага Матричната енергетика, човек усеща вълна, подобна на движение, която плавно трансформира и релаксира тялото. Това може да се почувства, докато човек е в легнало, изправено или седнало положение. Участниците в курса  биват обучавани чрез специфични методи,  как да фокусират и мултиплицират силата на своето намерение. Това става с помощта на специален метод с леко докосване, чрез който биват идентифицирани определени части от тялото, в които “вълната” на Матричната енергетика ще доведе до максимален резултат. Това което се получава е, че самите фотони на тялото се прегрупират с цел да допринесат за лечението и трансформацията, които понякога стават мигновено.

Нашият сертифициран практикуващ Матрична енергетика, Атина Санториниу, е завършила курса със създателят на този метод, Ричард Бартлет. Атина е работила по хиляди случаи вързани с емоционален или духовен дисбаланс и сериозни физически състояния. Нейните сеанси са кратки, не повече от половин час, но могат да доведат до моментални позитивни промени, които клиента ще има възможност да забележи веднага.  Дисбаланса и болките, могат да изчезнат мигновено или в рамките на няколко сеанса.

Метода на Матричната енергетика, е като магичен жезъл даден на човечеството, от настъпилото ново време, с цел то да се издигне над старото съзнание и да открие едно място, където чудесата не са изключение а правило.

ИЗМЕРЕНИЯ НА УМА. КУРС ПО МЕДИТАЦИЯ

Атина ще сподели многогодишния си опит, натрупан в използване различните нива на ума, в контакта с фините същества и медитацията.

Този емпиричен курс ще бъде структуриран в 4 модула:
1. Какво е умът?
Как функционира?
Как да го използваме?
Видове мисли.
Важността на фокуса.
Размисъл – дълбоко мислене.
Осъзнатост и нейното значение.
Размисъл – опит
2. Изборът на контакт с Аза.
Мирът и силата на Аза.
Всеобхватната любов към Аза.
OM вечната мантра.
Връзка със свръх съзнанието.
Медитация върху Аза.
3. Среща с фините същества.
Измерението на Светлината.
Припокриване с обикновения ум.
Многоизмерност.
Ченълинг.
Медитация с Ангелите и Учителите.
4. Супер ум.
Нулевата точка.
Медитация в нулевата точка.
Свещеният огън.
Медитация с Бог.

ВИОЛЕТОВ ПЛАМЪК

Настройване с Виолетовия пламък
Виолетовия пламък е високочестотна духовна енергия, позната на духовните адепти от хиляди години насам. Възнеслият се учител Сен Жермен го преоткрива за хората; това е Седмия лъч на Божественото/Универсално съзнание. Виолетовият пламък е за тези, които чуват повика за служене на човечеството. Той ни дава мъдростта, която ни е нужна за да преодолеем себичността си.

Виолетовия пламък притежава качества като свобода, алхимия, правда, радост, опрощение и милост. За призоваването му се използват кратки, римувани, повтарящи се на глас утвърждения. Когато те се произнасят с дълбоко чувство, Виолетовия пламък прониква във всяка клетка и атом на нашето тяло, в ума ни, в чувствата и дори в нашата подсъзнателна памет. Той повдига вибрациите на електроните, така че телата ни да започват да резонират с чистата космическа енергия, идваща от нашата Божествена същност. Като резултат от това, Виолетовия пламък преобразува всяка негативност, насадена в нашето духовно и физическо същество – от себеомраза до физически вирус.

Виолетовия пламък въздейства както изхвърляйки токсини, заседнали в органите на нашето физическо тяло, така и преобразувайки кармата и травмите от настоящи и минали животи, запомнени в нашите етерно, ментално, емоционално и физическо тела. С други думи, Виолетовия пламък прочиства записите от минали животи, като едновременно с това повишава нашата вибрационна честота и ни доближава до най-висшето еволюционно състояние.

Курсът “Настройване с Виолетовия пламък” е равносилен на посвещение. Можете да използвате този духовен инструмент за изчистване на всякакви блокажи, за излекуване и благоденствие. Ще получите утвърждения с Виолетовия пламък, както и наставления за самостоятелно приложение и настройване на други хора.
По време на настройването получавате лично послание от Господаря на Виолетовия пламък Сен Жермен, послание за цялата група, както и брошура, в която подробно са описани техниките и утвържденията.

ЦВЕТНИТЕ ИЗВЛЕЦИ НА ДОКТОР БАХ

Цветните извлеци на д-р Бах са просто, естествено и ефективно средство за постигане на емоционално равновесие. Д-р Едуард Бах разработва този подход през 30-те години на миналия век, основавайки се на разбирането, че положителната емоционална нагласа е ключът към здравето. Той вярва, че при хармонично емоционално състояние на индивида физическото изцеление следва естествено.

Цветните извлеци на Бах въздействат изключително на емоционално ниво, като балансират негативните емоции и ни дават сила да преминем през трудните моменти в живота, помагайки ни, в същото време, да развием положителната си нагласа. Лечението с тях е напълно безвредно за цялото семейство и се използва с голям успех по целия свят от лекари и алтернатавни лечители.

Извлеците помагат при различни емоционални състояния, като страхове и фобии, липса на интерес към живота, недостатъчна енергия, унилост, отчаяние и депресия, стрес и нетърпение, неувереност в себе си и ниско самочуствие, усещане за обремененост с отговорности и чуство за самота, липса на съсредоточеност, нерешителност, гняв, ревност, подозрителност и омраза, липса на обич към себе си, преходни периоди като преместване в нов дом, съкращаване от работа, скъсване на взаимоотношения и загуба на близък човек, натрапчиви мисли. Те са особено ефективни в напрегнати ситуации като изпити, страх от летене и преди изпит по кормуване.

Извлеците помагат също при проблеми с децата, като упражняване на тормоз от съученици, стеснителност, преместване в ново училище, липса на концентрация при учене. Те са напълно естествени, състоят се от енергията на растението, цветето или дървото, и могат да бъдат употребявани от млади и стари. Въздействат даже върху растения и животни.

СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

ЗА СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ :-)

ЗА АТИНА

НАШИЯТ ЛЮБИМ УЧИТЕЛ

11139950_10153770961272589_837517504_n

 

В продължение на 30 години Атина Санториниу практикува и преподава медитация и ръководи курсове за пробуждане на вътрешната сила.

Надарена с проникновение и вътрешен взор, тя предава послания от Акашовите записи с цел лечение и духовно израстване.

Атина е също квалифициран специалист по рефлексология, терапевт/учител по Метода на д-р Бах за емоционално уравновесяване с енергията на цветята, сертифициран практикуващ Матрична енергетика и духовен лечител. В практиката си използва Виолетовия пламък на Сен Жермен за премахване на вътрешни блокажи на различни нива и за преобразуване на всички лични енергии.

Атина е автор на придобилата известност книги “Послания от архангелите” и “Послания от учителите”, издадени от “Гайа” , в която са събрани най-ярките послания, получени за различни хора от Акашовите записи чрез Атина. Книгата съдържа компакт диск с медитации, също получени от Акашовите записи, звучащи на фона на музика, специално композирана от известния композитор Константин Марков.

Атина:
“Радвам се да наблюдавам чудесата, случващи се всеки ден в живота ми… Те наистина се случват… всеки, всеки ден… Това е все едно да гледаш как картините на мечтите ти се сбъдват, давайки път на нови мечти, които след това отново ще приемат реална форма. Всяка една мечта, приемаща реална форма… във всеки един миг…
А когато животът ми покаже лице, дори съвсем малко по-различно от приятното, аз просто се облягам назад и мечтая. А после действам, за да се случи следващото чудо. И то винаги се случва… всеки, всеки път…
Чудесата се случват чрез постоянното пътуване към Свещеното сърце.”

КНИГИ

ОТ НАШИЯТ ЛЮБИМ УЧИТЕЛ

Books

Послания от учителите” съдържа директни послания от възнесли се учители като Маха Чохан, Исус, Господарите на кармата, Господарите на времето, Светия дух и др. Мнозина от вас са фенова на първата книга, получена чрез Атина – “Послания от архангелите”. Новата книга е продължение и допълнение на това, което Божественото има да ни каже под форма на любящи препоръки и задълбочени анализи на личността, Духа, енергиите и света, в който живеем.
Цена: 15 лв.

Избрани послания, получени от Акашовите записи за различни хора чрез Атина Санторониу, съ-основател на Център “Гайа”. Книгата е придружена с медитации (можете да ги намерите тук), също получени от Акашовите зиписи, звучащи на фона на музика, специално композирана от известния композитор Константин Марков. Позволете на архангелите да ви водят по пътя към Свещеното ви сърце!
Цена: 15 лв.

ОТ НАШИТЕ ЛЮБИМИ УЧИТЕЛИ

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА

ВЛЕЗ В ДОСЕГ С ВСЕЛЕНАТА

*** Август 2017***

* София
Институт за терапия и експресивни изкуства
София 1000,­ бул. Витоша 65, ет.1, ап.1
(вход от “Хан Аспарух”, над магазин Дика)

Акашови записи III ниво
Октрийте Вашата специализация в Акашовите записи
и коя е Вашата ангелска линия
Събота 5-ти и Неделя 6-ти Август 10:00 – 18:00 часа
Водещ: Атина Санториниу
За записване: 0889112261

*** Септември 2017***

* София
Институт за терапия и експресивни изкуства
София 1000,­ бул. Витоша 65, ет.1, ап.1
(вход от “Хан Аспарух”, над магазин Дика)

Акашови записи IV ниво
Божествена алхимия. Път към майсторството.
8-ми от 18:00, 9-ти, 10-ти Септември от 10:00 – 18:00 часа
Водещ: Атина Санториниу
За записване: 0889112261

*** Май 2018 ***

Реактивиране качествата на 7-ия лъч, Очите на Сърцето
Водещ: Атина Санториниу
За записване: 0889112261

Запиши се сега

СТАНИ ЧАСТ ОТ НАШАТА ОБЩНОСТ